top of page
Tekengebied 35-1.png

ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEn

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Op je best, bij Evi! deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Op je best, bij Evi
Op je best, bij Evi zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Op je best, bij Evi zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak  aan Op je best, bij Evi melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 50% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan afgesproken tijd in de salon komt mag Op je best, bij Evi de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Komt de Cliënt niet opdagen zonder geldige reden, dan mag Op je best, bij Evi het gehele bedrag verrekenen. 

Betalingen
Op je best, bij Evi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Op je best, bij Evi vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant te voldoen. Betalingen zijn uitsluitend á contant en betaling in termijnen is niet mogelijk, mits anders is vermeld.

Personeel in de salon
Op dit moment is Op je best, bij Evi een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Op je best, bij Evi vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Op je best, bij Evi aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Geheimhouding
Op je best, bij Evi s verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Op je best, bij Evi verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Op je best, bij Evi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Op je best, bij Evi is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Op je best, bij Evi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Garantie
Op je best, bij Evi geeft de cliënt 1 week (05 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie voor gellak vervalt indien:
- De cliënt zelf schuld is aan de schade (er zelf aan zitten, gekrast heeft, schoonmaakmiddelen heeft gebruikt,) 

Beschadiging & diefstal
Op je best, bij Evi heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Op je best, bij Evi meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Op je best, bij Evi en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal Op je best, bij Evi de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Op je best, bij Evi het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.
 

PRIVACYVERKLARING VAN OP JE BEST, BIJ EVI!

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Op je best, bij Evi! verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Op je best, bij Evi! of om een andere reden persoonsgegevens aan Op je best, bij Evi! verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Op je best, bij Evi, Scheijmansplein 5, 06 5706069849, 6616 0219
De salon is bereikbaar via info@opjebestbijevi.nl / 06 57068949

2. Welke gegevens verwerkt Op je best, bij Evi! en voor welk doel
2.1       De volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum
           b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
           c) telefoonnummer,  e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor – en na foto’s

2.2       Op je best, bij Evi! verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:: 

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Op je best, bij Evi!
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

 

E-mail berichtgeving:

Op je best, bij Evi! gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Op je best, bij Evi!  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
Ook wordt je naam en e-mailadres gebruikt om een afspraakbevestiging en afspraakherinnering te sturen.

 

3. Bewaartermijnen

Op je best, bij Evi! verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Op je best, bij Evi! passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de eigenaresse van Op je best, bij Evi! kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op je best, bij Evi! zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Op je best, bij Evi! je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Op je best, bij Evi  via info@opjebestbijevi.nl of 06 57069849

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Wanneer ontvang ik mijn bestelling?

Op je best, bij Evi streeft er naar om bestellingen die voor 12:00 besteld zijn op werkdagen van maandag tot donderdag, dezelfde dag te verzenden. Mocht een product niet op voorraad zijn, zal het 1 a 2 werkdagen duren. 

Zodra jouw bestelling gereed is voor verzenden ontvang je een e-mail met verzendcode. Met deze code kunt je jouw bestelling volgen via de website van PostNL, 

Er is 1 tarief aan verzendkosten ongeacht het aantal artikelen dat je bestelt.

Bij bestellingen boven de €75,00 is het verzenden gratis binnen Nederland per afleveradres.

Ophalen bij Op je best, bij Evi

Geen zin om te wachten op de postbode of wil je liever zelf je pakketje ophalen? Kom je bestelling dan bij Op je best, bij Evi in de salon ophalen. 

 

Dat werkt zo:

  • Bestel gewoon zoals je normaal gewend bent, maar kies in je winkelmand voor 'Afhalen in de salon'.

  • ​Zodra jouw pakket gereed ligt voor afhalen, krijg je een email van mij. Dan kunnen we samen een tijd afspreken voor het afhalen van je pakketje

 

Wat zijn de verzendkosten?

Bij een bestelling vanaf € 75,- betaal je geen verzendkosten, dit geldt voor alle bestellingen vanuit Nederland.

Bij een bestelling onder € 75,- betaal je binnen Nederland en € 6,95 aan verzendkosten.

 

Niet tevreden?

Bij klachten of vragen over je bestelling, gelieve met mij contact op te nemen voor een passende oplossing.

algmene voorwaarden
Privacy
Verzenden
bottom of page